Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Baranovič, Alexander
technik, údržbár
alexander.baranovic@savba.sk 02/5930 2644, 0918 784 416
Barta, Marek Ing., PhD.
vedecký pracovník
marek.barta@savba.sk 037/6334211 kl. 138
Bucsek, Karol
pomocný laborant
karol.bucsek@savba.sk
Červenková, Jana
sekretárka
janka.cervenkova@savba.sk 02/5930 2602
Darolová, Alžbeta RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
alzbeta.darolova@savba.sk 02/5930 2619
Daubnerová, Ivana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
ivana.daubnerova@savba.sk 02/5930 2630
Derdáková, Markéta MVDr., PhD.
vedúca sekcie, samostatný vedecký pracovník
Marketa.Derdakova@savba.sk 02/5930 2624
Didyk, Yuliya MVDr., PhD.
vedecký pracovník
yuliya.didyk@savba.sk 02/5930 2607
Drinková, Lýdia
majetkárka, pokladníčka
Lydia.Drinkova@savba.sk 02/5930 2606
Gáliková, Zuzana Mgr.
interný doktorand
zuzana.galikova@savba.sk 02/5930 2639
Gudabová, Mária
laborant
Maria.Gudabova@savba.sk 02/5930 2614
Hromníková, Dominika Mgr.
doktorand
dominika.hromnikova@savba.sk
Chvostáč, Michal Mgr.
vedeckotechnický pracovník
michal.chvostac@savba.sk 02/5930 2607
Kalúz, Stanislav RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
stanislav.kaluz@savba.sk 02/5930 6222
Kautman, Matej Mgr.
vedecko technický pracovník
matej.kautman@savba.sk 02/5930 6215
Kazimírová, Mária RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Maria.Kazimirova@savba.sk 02/5930 2645
Klepsatel, Peter Mgr., PhD
vedecký pracovník
peter.klepsatel@gmail.com
Kočišek, Ján Mgr.
vedeckotechnický pracovník
jan.kocisek@savba.sk
Kokavec, Igor Mgr., PhD.
vedecký pracovník
igor.kokavec@savba.sk 02/5930 2612
Kraljik, Jasna Mgr., PhD.
vedecký pracovník
uzaejakr@savba.sk 02/5930 2632
Krištofík, Ján RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Jan.Kristofik@savba.sk 02/5930 2616
Majzlan, Oto Prof., CSc.
vedúci vedecký pracovník
Mangová, Barbara Mgr., PhD.
vedecký pracovník
barbara.mangova@savba.sk 02/5930 2635
Mašán, Peter RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Peter.Masan@savba.sk 02/5930 2620
Michalková, Veronika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Veronika.Michalkova@savba.sk
Pecina, Peter Mgr.
doktorand
peter.pecina@savba.sk
Pelikánová, Zuzana
upratovačka
02/5930 2134
Pillerová, Miriam Bc.
odborný pracovník
Práznovská, Dagmar Mgr.
personalistka, mzdárka
Dagmar.Praznovska@savba.sk 02/5930 2605
Procházka, Emanuel Mgr., PhD.
vedecký pracovník
emanuel.prochazka@savba.sk 02/5930 2647
Prokop, Pavol Doc. PaedDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Pavol.Prokop@savba.sk 02/5930 2621
Roller, Ladislav Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Ladislav.Roller@savba.sk 02/5930 2640
Rusňáková Tarageľová, Veronika Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Veronika.Taragelova@savba.sk 02/5930 2649
Selyemová, Diana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Diana.Zelinkova@savba.sk 02/5930 2649
Semelbauer, Marek Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Marek.Semelbauer@savba.sk
Sitarčíková, Danka Ing.
vedúca THS
danka.sitarcikova@savba.sk 02/5930 2603
Slovák, Mirko RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Mirko.Slovak@savba.sk 02/5930 2639
Stanko, Michal doc. RNDr., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
stankom@saske.sk 055/6325 326
Steinhübel, Jakub Mgr.
technik
jakub.steinhubel@savba.sk 02/5479 1054
Šípošová, Darina Mgr.
interný doktorand
darina.siposova@savba.sk
Šporka, Ferdinand RNDr., DrSc.
vedúci sekcie, vedúci vedecký pracovník
ferdinand.sporka@savba.sk 02/5930 2609
Šustek, Zbyšek Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Zbysek.Sustek@savba.sk 02/5930 2617
Takáč, Peter RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Peter.Takac@savba.sk 02/5930 2642
Václav, Radovan Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Radovan.Vaclav@savba.sk 02/5930 2625
Vaculová, Tatiana Mgr.
vedeckotechnický pracovník
tatiana.vaculova@savba.sk 02/5930 6207
Vidlička, Ľubomír doc. RNDr., CSc.
vedúci sekcie, samostatný vedecký pracovník
Lubomir.Vidlicka@savba.sk 02/5930 2640
Vráblová, Eva
účtovníčka
eva.vrablova@savba.sk 02/5930 2604
Vršanský, Peter Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Peter.Vrsansky@savba.sk
Weisová, Jana
laborant
Jana.Weisova@savba.sk 02/5930 2629
Wildridge, David Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Žitňan, Dušan RNDr., DrSc.
Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník
dusan.zitnan@savba.sk 02/5930 2641