Publikačná činnosť

Slovák, Mirko

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • KAZIMÍROVÁ, MáriaHAMŠÍKOVÁ, Z. – ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – BLAŇAROVÁ, Lucia – MAHRÍKOVÁ, Lenka – BONA, Martin – KRALJIK, Jasna – MIKLISOVÁ, Dana – MOŠANSKÝ, Ladislav – SLOVÁK, Mirko – KOCIANOVÁ, Elena – STANKO, Michal. Prevalence of infection and coinfection of Ixodes ricinus ticks and rodents with tick-borne pathogens in different habitat types of Slovakia : Oral presentation. In One Health – 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference : Oral Abstracts. – AU, 2017, oral – p. 122 / abstract no.: 0234.(One Health – 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference. grant č. DO7RP-0014-11 : Biology and control of vector-borne infections in Europe. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe). Typ: AFG
  • KÚDELOVÁ, Marcela – JÁNOŠOVÁ, M. – VRBOVÁ, M. – MATÚŠKOVÁ, Radka – SLOVÁK, Mirko – BELVONČÍKOVÁ, Petra. Detection of Transcripts and an Infectious Dose of Murine Gammaherpesvirus 68 in Dermacentor reticulatus Ticks. In Journal of Infectious Diseases and Therapeutics, 2017, vol. 5, iss. 4, article no.: 330, 4 pp. ISSN 2310-9386.(APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. VEGA 2/0087/17 : Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode). Typ: ADEA
  • MINICHOVÁ, Lenka – HAMŠÍKOVÁ, Z.MAHRÍKOVÁ, LenkaSLOVÁK, Mirko – KOCIANOVÁ, Elena – KAZIMÍROVÁ, Mária – ŠKULTÉTY, Ľudovít – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – ŠPITÁLSKA, Eva. Molecular evidence of Rickettsia spp. in ixodid ticks and rodents in suburban, natural and rural habitats in Slovakia. In Parasites & vectors, 2017, vol. 10, iss. 1, article number: 158, 12 pp. (3.080 – IF2016). ISSN 1756-3305.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami). Typ: ADMA

    Citácie:
    [1.1] GAJDA, Ewa – HILDEBRAND, Joanna – SPRONG, Hein – BUNKOWSKA-GAWLIK, Katarzyna – PEREC-MATYSIAK, Agnieszka – COIPAN, Elena Claudia. Spotted fever rickettsiae in wild-living rodents from south-western Poland. In PARASITES & VECTORS. ISSN 1756-3305, 2017, vol. 10, no., pp., WOS

  • RIBEIRO, J. M. C – SLOVÁK, Mirko – FRANCISCHETTI, I. M. B. An insight into the sialome of Hyalomma excavatum. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2017, vol. 8, iss. 2, p. 201-207. (3.230 – IF2016). ISSN 1877-959X.(APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA č. 2/0089/13 : Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok). Typ: ADCA