Publikačná činnosť

Slovák, Mirko

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • KÚDELOVÁ, Marcela – SLOVÁK, Mirko – KABÁT, Peter – DERKA, Tomáš – ŠTEVOVE, Babrbora – BOHUŠ, Mirko – VRBOVÁ, Michaela. A survey on murine gammaherpesvirus 68 in ticks collected in Slovakia. In Acta Virologica, 2018, vol. 62, no. 1, p. 98-103. ISSN 0001-723X. Typ: ADDA