Publikačná činnosť

Rusňáková Tarageľová, Veronika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika – KAZIMÍROVÁ, Mária. "VI. Labudove dni". Abstract book = "VI. Labuda´s days". Abstract book. Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022. 66 s. ISBN 978-80-972111-5-8 Typ: FAI