Sekcia molekulárnej fyziológie

Na našom oddelení pracujeme na identifikácii, expresii a funkcii neuropeptidov a ich receptorov u modelových druhov motýľov (Bombyx mori, Manduca sexta), mušky Drosophila melanogaster) and kliešťov (Ixodex, Rhipicephalus, Amblyomma, Hyalomma). Zaujímame sa hlavne o signálne dráhy, ktoré riadia rôzne typy správania a fyziologické funkcie dôležité pre normálny vývoj, zvliekanie kutikuly, metamorfózu a reprodukciu. Postupy molekulárnej biológie a bioinformatiku používame na identifikáciu génov a prekurzorov kódujúcich neuropeptidy a ich receptory z dostupných databáz našich modelových druhov. Bežne využívame metódy in situ hybridizácie a imunohistochémie spolu so svetelnou a konfokálnou mikroskopiou na identifikáciu a opis neurónov, neurohemálnych orgánov a endokrinných buniek, ktoré produkujú bioaktívne peptidy a proteíny. In situ hybridizácie a qRT-PCR používame na objasnenie expresie transkripčných faktorov a receptorov počas vývoja v cieľových orgánoch. Tiež sme vyvinuli rôzne biotesty a elektrofyziologické techniky na objasnenie mechanizmov účinku a fyziologických funkcií neuropeptidov in vitro. Pre lepšie porozumenie zložitých interakcií medzi hormónami a ich receptormi in vivo, používame techniky na dočasnú a genetickú transformáciu motýľa Bombyx. Na dočasnú transformáciu používame rekombinantný bakulovírusový expresný systém. Pre vytvorenie trvalých genetických linií bežne používame piggyBac vektory na vloženie rôznych génov a molekulárnych markerov do genómu Bombyx. Máme skúsenosti aj s rôznymi genetickými postupmi požívanými u mušky (Drosophila), napr. CRISPR/Cas9 systém pre cielené mutácie špecifických génov. Tiež sme identifikovali a opísali zložitý regulačný systém spájajúci mozog so slinnými žľazami, črevom a reprodukčnými orgánmi kliešťov a vyvinuli sme RNAi postupy vhodné pre štúdium fyziologických pochodov počas cicania krvi a reprodukcie týchto dôležitých vektorov nebezpečných patogénov.

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Baranovič, Alexander
technik
alexander.baranovic@savba.sk 02/59302644
Bucsek, Karol
pomocný laborant
karol.bucsek@savba.sk
Daubnerová, Ivana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
ivana.daubnerova@savba.sk 02/5930 2635
Gáliková, Zuzana Mgr.
interný doktorand
zuzana.galikova@savba.sk 02/59302602
Klepsatel, Peter Mgr., PhD
vedecký pracovník
peter.klepsatel@gmail.com
Kočišek, Ján Mgr.
vedeckotechnický pracovník
jan.kocisek@savba.sk
Pillerová, Miriam Bc.
odborný pracovník
Roller, Ladislav Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Ladislav.Roller@savba.sk 02/5930 2640
Slovák, Mirko RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Mirko.Slovak@savba.sk
Wildridge, David Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Žitňan, Dušan RNDr., DrSc.
Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník
dusan.zitnan@savba.sk 02/5930 2641