Sekcia biokontroly a bioterapií

Sekcia biokontroly a bioterapií sa dlhodobo venuje aplikovanému výskumu hlavne s výstupom do poľnohospodárskej, lekárskej a environmentálnej praxe.

Larválna terapia
– analyzovanie fyziologických a biochemických vlastností slín a iných sekrétov a exkrétov saprofágných múch (Lucilia sp.) vplývajúcich na proces hojenia chronických nehojacich sa rán
– zavedenie larválnej terapie ako štandardnej metódy na liečbu chronických nehojacich sa rán na Slovensku.

Biodegradácia trusu hospodárskych zvierat
– zlepšenie masového chovu muchy domácej (Musca domestica)
– optimalizovanie biodegradácie trusu v priemyselných podmienkach
– testovanie možností využitia vzniknutého organického hnojiva.

Metóda sterilného hmyzu – redukcia počtu múch tse-tse
– zlepšenie chovných kolónií pri masovom chove viacerých druhov múch tse-tse (Glossina sp.)
– optimalizácia sterilizácie dochovaných samčekov múch tse-tse
– zabezpečenie školení pre štipendistov venujúcich sa chovom múch tse-tse v Afrike
– zabezpečenie konkurencieschopnosti sterilizovaných samčekov voči v prírode žijúcim jedincom (hlavne letové schopnosti)
– analýza účinkov rôznych antibiotík a kvasinkových extraktov na črevných symbiontov a ich vplyv na celkovú plodnosť múch tse-tse.

Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej
– vývoj ekologických metód pre elimináciu bodavky stajňovej (Stomoxys calcitrans) a muchy domácej (Musca domestica) v podmienkach poľnohospodárskych podnikov na Slovensku

Ďalšie výskumy
– systematika a taxonómia rôznych skupín hmyzu (Blattaria, Diptera, Coleoptera, Neuroptera …)

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Barta, Marek Ing., PhD.

vedecký pracovník
marek.barta@savba.sk 037/6334211 kl. 138
Kautman, Matej Mgr.

vedecko technický pracovník
matej.kautman@savba.sk 02/5930 6215
Majzlan, Oto Prof., CSc.

vedúci vedecký pracovník
Mangová, Barbara Mgr., PhD.

vedecký pracovník
barbara.mangova@savba.sk 02/5930 2635
Michalková, Veronika Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Veronika.Michalkova@savba.sk
Pecina, Peter Mgr.

doktorand
peter.pecina@savba.sk
Procházka, Emanuel Mgr., PhD.

vedecký pracovník
emanuel.prochazka@savba.sk 02/5930 2647
Semelbauer, Marek Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Marek.Semelbauer@savba.sk
Steinhübel, Jakub Mgr.

technik
jakub.steinhubel@savba.sk 02/5479 1054
Takáč, Peter RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Peter.Takac@savba.sk 02/5930 2642
Vidlička, Ľubomír doc. RNDr., CSc.

vedúci sekcie, samostatný vedecký pracovník
Lubomir.Vidlicka@savba.sk 02/5930 2640
Vršanský, Peter Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Peter.Vrsansky@savba.sk
Weisová, Jana

laborant
Jana.Weisova@savba.sk 02/5930 2629